Wydział Promocji Handlu i Inwestycji - LizbonaAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Portugalii

Strona główna

Analizy rynkowe

Zasiłek dla bezrobotnych w Portugalii - nowe zasady przyznawania

Zgodnie z prawem portugalskim zasiłek dla bezrobotnych to kwota pieniężna wypłacana co miesiąc osobie, która straciła pracę z przyczyn od niej niezależnych i jest zapisana w Urzędzie Pracy. Zasiłek ten ma kompensować straty w wynagrodzeniu pracowniczym. Od 1 kwietnia 2012 r. wprowadzono w Portugalii nowe zasady jego przyznawania.

 

Osoby uprawnione do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych,

1. Pracownicy, którzy posiadali umowę o pracę i opłacali składkę ubezpieczenia społecznego lub których umowa została zawieszona z powodu opóźnień w wypłacaniu pensji.

2. Bezrobotni renciści, którzy zostaną uznani jako zdolni do pracy.

3. Pracownicy gospodarstw domowych, w przypadku gdy:

  • byliby zakontraktowani na miesiąc w pełnym wymiarze godzin i zawarliby pisemną umowę z pracodawcą, aby odprowadzać opłaty z wynagrodzenia rzeczywistego,
  • umowa zostałaby dostarczona do odpowiedniego oddziału ubezpieczeń społecznych i potwierdziłyby się warunki pozwalające uznać wynagrodzenie stałe za podstawę wielkości składki.

4. Pracownicy gospodarstw rolnych, zarejestrowani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2011 r.

5. Niewykwalifikowani pracownicy sektora rolnego, zarejestrowani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2010 r., w przypadku gdy:

  • zawarliby umowę na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin oraz podpisaliby umowę z pracodawcą przed ukończeniem 60. roku życia tak, aby odprowadzać składki naliczane od wynagrodzenia rzeczywistego,
  • umowa zostałaby dostarczona do właściwego terytorialnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Wartość wynagrodzenia nie byłaby niższa od minimalnego krajowego.

6. Pracownicy mianowani na stanowiska kierownicze, pod warunkiem, że do daty nominacji przynajmniej od roku byliby pracownikami tej firmy, objęci ogólnym systemem ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych na rzecz osób trzecich.

7. Pracownicy zatrudnieni, którzy spełniają funkcję kierowniczą (członkowie lub nie) w organizacji nienastawionej na osiąganie zysku (np.: spółka rekreacyjna non-profit), pod warunkiem, że za pełnienie tej funkcji nie otrzymują żadnego honorarium.

8. Nauczyciele szkół podstawowych i średnich.

9. Funkcjonariusze sektora celnego.

10. Byli wojskowi w ramach kontraktu lub wolontariatu.

 

Pełny tekst opracowania do pobrania w pdf.

 

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2014
Ambasada RP w Lizbonie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Rua António de Saldanha Nº 48, Lizbona 1400-021, Portugalia
tel.: (00351) 21 301 3327, fax: (00351) 21 301 2870, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Czas lokalny: